Chính sách vận chuyển và giao nhận

Chính sách vận chuyển và giao nhận

Chính sách vận chuyển và giao nhận

Chính sách vận chuyển và giao nhận

Chính sách vận chuyển và giao nhận
Chính sách vận chuyển và giao nhận

Chính sách vận chuyển và giao nhận

29-05-2020 10:52:44 AM - 561

Các phương thức giao hàng

Chúng tôi sử dụng các phương thức giao hàng dưới đây:

  • Khách hàng mua và lắp đặt trực tiếp hàng tại các đại lý của chúng tôi
  • Khách hàng có nhu cầu mua về tự lắp đặt

 

Các tin khác